Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2019. szeptember 16. 22:50
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2019.05.31

Közgyűlés 2019

Eredményesen zárult a MÉSZ idei évi rendes közgyűlése.

Eredményesen zárult a MÉSZ idei évi rendes közgyűlése. A tagság egyhangú támogatásával elfogadásra került az elnökség beszámolója az elmúlt év munkájáról és eredményeiről. Megszavaztuk a költségvetést és módosítottuk az alapszabályt egy nonprofit gazdasági szervezet létrehozása érdekében.

 

Tisztelt MÉSZ Közgyűlés!

Kedves Kollégák, Barátaim!

Az építészet az emberi kultúránk legalapvetőbb megjelenési formája, a művészet és a tudományok határán végzett komplex alkotói tevékenység. “Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát. Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből a szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. Az építész helyet és szellemet teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része.[1] Az építészet jelentős hatással van épített környezetünkre, életminőségünkre, viselkedésünkre, identitásunkra és társas kapcsolatainkra, ugyanakkor ezeket a tereket mi magunk is aktívan alakítjuk a hétköznapi tevékenységeink során. Az európai nemzetek identitásuk megteremtéséhez, megjelenítéséhez jelentős építkezéseket, kulturális beruházásokat hívnak segítségül, melyek nem csak kiemelkedő kulturális/építészeti értékek, hanem valódi szimbólumai nemzeti identitásuknak, kultúrájuknak. A Nemzeti Építészetpolitika kifejti, hogy „Magyarország „építészeti öröksége a határon túli magyar közösségek nemzeti és kulturális önazonosságának is kiemelt tényezője (…) Ennek felmérése, tudományos igényű, elfogulatlan értékelése, megőrzése, megismertetése és a fejlesztés forrásaként való felhasználása megkerülhetetlen állami feladat[2] 

Ennek érdekében a Magyar Építőművészek Szövetsége aktív szerepet vállal a szakmai és társadalmi közéletben, hogy a minőségi építészet ne csak egy szűk szakmai elit ügye maradjon, hanem a magyar építészet példaértékű alkotásai nemzetközi szinten is láthatóvá váljanak. Több európai országnál - többek között Hollandia, Dánia, Finnország, Norvégia esetében- láthatunk példát arra, hogy országuk arculatának kialakításában, a vizuális környezet kultúra fejlesztésében  mennyire fontos nemzeti építészetük bemutatása. Ezen országok gazdaságát is erősíti, hogy professzionális szolgáltatásaik európai, illetve Európán kívüli exportjában növekvő résszel jelenik meg az építészet. A nemzetközi trendek az élményszerzés, a felfedezés és az örökségértékek közös fejlesztéseként kialakított vonzerők jelentőségét mutatják. A hazai gyakorlat sem hagyhatja figyelmen kívül az építészetet, mint az országimage és környezet kultúra kialakításának egyik fontos tényezőjét. A Magyar Építőművészek Szövetsége, ezen közfeladatok ellátása érdekében kíván megújulni és hosszú távon tevékenykedni.

Ennek a megújulásnak és aktív szerepvállalásnak jegyében igyekeztünk együtt gondolkodni, és cselekedni az elmúlt közgyűlési esztendőben is. Aktív szerepet vállalunk a szakmai és társadalmi közéletben és ezt az aktív jelenlétet igyekeztünk láthatóvá is tenni. Kérem engedjétek meg, hogy csupán felsorolás szerűen felidézzem a legfontosabb hazai és nemzetközi tevékenységünket,  programjainkat, eseményeket, amiket tavaly május óta a MÉSZ felvállalt és lebonyolított.  

Mindenek előtt a MÉSZ „Magyarország Kincsei – Épített örökségünk” című reprezentatív fotókiállítás megszervezése és lebonyolítása érdemel figyelmet, mely több mint 50 db színes fényképen mutatja be hazánk Európában és a világon is egyedülálló építészet-történeti emlékeit, a Nemzeti Kastélyprogram illetve más pályázatok segítségével az elmúlt években felújított műemlékeinket, történelmi épületeinket, tereinket. A megnyitókon emellett vetített képes szakmai előadás keretében mutatjuk be a kiállításon látható kastélyok, várak, történeti épületek építészettörténeti értékeit, hazánk épített örökségét, de folyamatban, van és hamarosan elkészül egy kisérő film is, a kiállítás anyagához kapcsolódóan. A fotókiállítást első ízben a Várkert Bazár rendezvényterem aulájában ismerhette meg a nagyközönség 2018. augusztus 25-én, de bemutatásra került már több budapesti és vidéki nagyvárosban, többek között Kaposváron, Szegeden és jelenleg Bukarestben tekinthető meg a kiállítás. Júniusban Pozsonyba utazik az anyag és terveink szerint még az idén eljut Kassára, Szabadkára és Sanghajba is. Befogadó nyilatkozatunk van a Ljubljanai Balassi Intézettől és terveink szerint 2020 elején a Római Magyar Akadémián is látható lesz a fotó kiállítás.

Magyarország „építészeti öröksége a határon túli magyar közösségek nemzeti éskulturális önazonosságának… megőrzése, megismertetése[3] érdekében szerveztük meg a nagysikerű SZÉKELY ÉLETTEREK konferenciát és vittük már több helyszínre a kiállítást, bemutatva Erdély és a Székelyföld épített örökségének értékeit és Hargita megye faluképvédelmi programjának és építészeti útmutatójának tapasztalatait és eredményeit. A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Államtitkárságával kötött megállapodás keretében tovább fejlesztettük a „Nagyapám Háza” hagyományos házépítő mester-inas képzésünket és egy népi építészeti örökségvédelmi programot indítottunk útjára.  E hiánypótló program célja, hogy a résztvevőknek ne csak elméleti ismeretek átadására legyen lehetőségük, hanem a gyakorlatban is elsajátíthassák a tradicionális építőmesteri munkákat, megismerhessék, és testközelbe kerülhessenek a népi építészet értékeivel. Meggyőződésünk, hogy a NAGYAPÁM HÁZA ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM segít megérteni saját települési hagyományainkat, fejleszti tudásunkat és ismeretünket a népi építészet örökségei és értékei iránt, lehetőséget teremt igazodni a Magyar Falu Program tájegység örökség megőrzéséhez.

A kultúráért való felelősség keretében közszolgálati szerződés kötöttünk az Emberi Erőforrás Minisztériumával is, kulturális szolgáltatás ellátása, helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében az építészeti alkotások hazai és külföldi megismerése, az építészeti és környezeti kultúra fejlesztésének és terjesztésének előmozdítása érdekében. Ennek eredményeként újra nyilvános közkönyvtárrá minősítettük a MÉSZ Könyvtárat és honlapunkon is elérhetővé tettük a folyóirat katalógusunkat. Célunk a nemzeti identitásunk, a tájképi örökség megőrzése érdekében az épített környezettel kapcsolatos tudás átadása, a hagyományos és mai épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelem felkeltése. A térérzékelés, a térhasználat és a téralakítás képességeinek fejlesztése, az épített környezettel kapcsolatos ismeretek átadása a legkisebb kortól az idősebbekig, hogy a felnövekvő generációban kialakuljon a minőségi környezet iránti igény, az esztétikai és társadalmi kérdések iránti érzékenység. Egy olyan befogadó intézmény, ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT létrehozása, ahol a környezet kultúra nevelés eszközeivel, a szélesebb közönség is megismerkedhet a tudatos és felelős térhasználat és téralakítás, példaértékű megoldásaival.

 

Szakmai fórumokat, építészeti előadásokat, épületlátogatásokat, építészeti díjátadó ünnepségeket, kiállításokat szervezünk, melyek elősegítik az építészet közérdekű kérdéseinek tisztázását, a szakma értékrendjének, az épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelem felkeltését, egyszóval a szép és egészséges környezet, mint társadalmi örömforrás[4] erősítését. A több mint 100 program és rendezvény felsorolását nehéz lenne itt röviden megtenni (Felsorolását lásd külön mellékletben.), de ami azért talán mégis figyelemre méltó, hogy ezeknek a programjainknak a zömét — Jössz-MÉSZ városnéző séták, épületlátogatások, MÉSZ esték, Építész-Művészek kiállítás sorozat, Csütörtöki Iskola, Építészet Világnapja, HÁZ+MESTEREK stb. — már három évvel ezelőtt útjára indítottuk és, azóta is folyamatosan szervezzük.    

A hazai közéleti szerepvállalásunk mellett tovább aktivizáltuk nemzetközi tevékenységünket is, és Demeter Nóra, a MÉSZ külügyi bizottságának tagja közreműködésével együttműködési megállapodást kötöttünk Amerikai Építészek Intézetének Európai Tagozatával (American Institute of Architects -Continental Europe Chapter - AIA CE). A MÉSZ és az AIA CE közötti együttműködés az egyenlő tiszteleten és kölcsönös érdeklődésen alapul. Mindkét szervezet egyetért abban, hogy a szakmai együttműködés és a szakmai tapasztalatcsere szükséges ahhoz a tudásbővítéshez, ami az épített környezet minőségének javításához, egy magasabb életminőséghez vezet. 

 

A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója alkalmából, a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának kezdeményezésére, a Magyar Építőművészek Szövetségének szakmai partnerségével Gonda Károly sanghaji magyar építész örökségének feltárására kutatást kezdtünk Sanghajban, amelynek eredményét 2019 év végén külön albumban adjuk közzé. A szakmai tartalmat a MÉSZ felkérésére Baldavári Eszter művészettörténész írja, a fényképanyagot Nicky Almasy fotóművész készíti el.

 

Mikó László a Külügyi Bizottság megbízott vezetőjével rendszeresen részt vettünk az Építészek Nemzetközi Szövetsége (Union International des Architectes — UIA) nemzetközi szervezeteinek munkájában. Külön öröm a számomra, hogy ismét aktív a jelenlétünk az UIA különböző munkacsoportjainak munkájában és a megválasztott MÉSZ delegáltak eredményesen bekapcsolódtak és tevékenykednek a nemzetközi szakmai együttműködésekben. Ennek a munkának talán az egyik legfontosabb eredménye, hogy a MÉSZ meghívására és szervezésében Budapesten tartotta az UIA „Architects&Children” Munkabizottsága évi rendes munkaértekezletét, amelyhez egy rangos nemzetközi konferenciát és kerekasztal beszélgetést szerveztünk a BME Doktori Iskolájával közösen. A rendezvényhez kapcsolódóan jelentettük be, hogy a Magyar Építőművészek Szövetsége is bekapcsolódik az UIA „Golden Cubes Award” pályázatába, és hazai előminősítő versenyébe.

Az elmúlt év egyik legkiemelkedőbb nemzetközi eseménye volt a Visegrádi Négyek Építőművész Szövetségei közötti partnerségi megállapodás megújítása és megerősítése. Az UIA II. Régiójának Athénban megtartott tanácskozásán megállapodás született a V4 országok építőművész szövetségeinek vezetői között, hogy a tagországok építőművész szövetségei között 2008-ban létrejött V4 Építészeti Társulását megerősítjük, megújítjuk és szövetségi szinten tovább folytatjuk. Elismerjük és nagyra értékeljük, hogy 2008-ban, a MÉSZ akkori elnöksége kezdeményezésére létrejött a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Visegrádi országok építőművész szövetségei közötti V4 Építészeti Társulás, de fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az aláírt dokumentum nem az akkori elnökök, mint magán személyek közötti privát együttműködés, hanem a V4 országok építőművész szövetségei közötti megállapodás. Ennek megfelelően március 9-én a V4 országok építőművész szövetségeinek elnökei az UIA vezetői, a tagországok nagykövetei és a kormány magasrangú delegáltjai jelenlétében ünnepélyesen aláírták azt a dokumentumot, amelyben kinyilvánítják, hogy a megújuló és megerősödő V4 Építészeti Társulás az UIA II. Régióján belül, az UIA tagjaiként tevékenykedő építész szervezetek közötti hivatalos együttműködéseként működik. Ezek alapján összehangoljuk munkánkat és közösen képviseljük a V4 országok építészetét az UIA-ban, a Visegrádi Négyek országaiban, az Európai Unió és világ építészeti szervezeteiben. Együttműködünk és egyeztetjük álláspontunkat az UIA munka bizottságaiban az UIA II. régiójában.  Segítjük egymás tevékenységét építészeti pályázatok, workshopok és vándorkiállítások szervezésében és lebonyolításában az építészeti és a vizuális kultúra művelői számára. Ennek szellemében részt veszünk a szlovák szövetség kérésére a Dusan Jurkovic Prize zsűrijében és a Lengyel Építész Szövetség (SARP) meghívására a krakkói Nemzetközi Építészeti Biennálé programjain, de mondhatni rendszeres kiállítónk már itt az Ötpacsirta utcában a Cseh Műszaki Egyetem Építészmérnöki kara, akik tavaly egy fotókiállítással szerepeltek székházunkban. De mi is már több mint 10. éve szervezzük és Borsos András aktív közreműködésével bonyolítjuk a Visegrádi 4 Családiházai című nemzetközi pályázatot, és mutatjuk be egymásnak országaink kortárs családi ház építészetét a V4 országok nagyvárosaiban. Ugyancsak Borsos András a lelkes motorja a Fiatalok Feketén Fehéren (f_f_f) című kiállítás sorozatunknak, megszólítva a fiatal építészeket, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra határainkon innen és túl. Külföldi kapcsolataink erősítése érdekében együttműködést alakítottunk ki a Magyar Külügyminisztérium Balassi Intézetével. Ennek keretében valósítottunk meg a már említett Magyarország Kincsei fotókiállításunkat Bukarestben és Pozsonyban, vagy a V4 családiházai kiállításunkat és a f_f_f kiállításunkat a környező országok több nagyvárosában.

Talán itt érdemes megemlíteni fokozottabb jelenlétünket a Nemzetközi Építész Kongresszuson, és több más hazai és külföldi szakmai rendezvényen, előadáson (BIG See, Krakkói Bienalle).

Másik jelentős diplomáciai sikerünk, hogy az Azerbajdzsáni Építészek Szövetségével és a Nemzetközi Építész Szövetség (UIA) vezetőivel folytatott tárgyalásunk eredményeként a jövő héten Bakuban megrendezésre kerülő UIA Világfórumon és UIA rendkívüli közgyűlésen Kádár Bálint személyében a MÉSZ delegáltja fogja megnyitni előadásával a konferenciát. A tömegturizmus hatása a történelmi városokban tematikájú fórumon igyekszünk bemutatni egy lokális, jó gyakorlatot, amellyel Budapest, és Magyarország  pozitív irányba tudja befolyásolni a tömegturizmus jelenségét.

A fentiekből is látszik, hogy tartalmas, sűrű év áll mögöttünk. Megőrízve a MÉSZ történelmi feladatát és szerepvállalását, az elmúlt évben is sikerült a MÉSZ tevékenységét jelentős mértékben tovább erősíteni és meghatványozni. Céljaink megvalósításához aktív szerepet vállaltunk a szakmai és társadalmi közéletben. Párbeszédet folytattunk és rendszeres együttműködésre törekedtünk a szakma szereplőivel - a Kormánnyal, a Magyar Művészeti Akadémiával, a Magyar Építész Kamarával és más szakmai szervezettel. Nyilvánvalóvá vált azonban számunkra, hogy terveink megvalósításához és tevékenységünk sikeréhez sokkal eredményesebb és hatékonyabb háttérmunkára és aktivitásra van szükség. Ennek érdekében az Elnökség  felülvizsgálta a MÉSZ Alapszabályát, és az eredményes és produktív munka érdekében több ponton is változtatási javaslatot tett, amit most szeretnénk a Közgyűlés elé terjeszteni. Ezek lényege, hogy megkönnyítse és az életszerű működéshez igazítsa a Szövetség működését és az Elnökség munkáját.

Bár eddig is igyekszünk mindent megtenni és hozzájárulni a MÉSZ hatékony és célravezető munkájához, de nem tudnánk ennyi programot és rendezvényt megvalósítani eredményes pályázatok nélkül. 20 NKA és 2 db MMA pályázatot nyertünk el és bonyolítottunk le az elmúlt közgyűlési esztendőben, több minisztériumi szerződést, és egyéb külső támogatást és programot adminisztráltunk és viszünk sikerrel. Ennyi program és eredményes pályázat megvalósításához azonban már profi csapatra és közreműködőkre van szükség. Ennek érdekében átszerveztük a MÉSZ titkárságát és a mostani közgyűlésünkön kezdeményezzük egy új munkaszervezet létrehozását is. Új munkatársakat vettünk fel és április óta Fazekas Ildikót személyében új Titkára van a Szövetségnek. Egyúttal itt szeretném megköszönni a régi és új munkatársak és a ház minden dolgozójának hozzáállását és munkáját, aminek eredményeként elmondhatjuk, hogy a MÉSZ tavalyi költségvetése továbbra is pozitív eredménnyel zárult, és nagyobb megrázkódtatások nélkül vészeltük át ezt a költségvetési évet. A három évvel ezelőtt elfogadott stratégiánk mentén haladunk, a „MINŐSÉG-JELENLÉT-EGYÜTTMŰKÖDÉS” jegyében. E mentén kívánunk a jövőben is azon munkálkodni, hogy az építészet nemzeti kultúránk szerves része legyen.

Ehhez szeretném felajánlani ezután is erőmet és tudásomat, és megköszönni az Önök támogatását és bizalmát a közös munkánkhoz, közös sikereinkhez.""

(Elhangzott a MÉSZ 2019. évi Közgyűlésén.)

 

                                                                                           Krizsán András DLA építész

   MÉSZ elnök

 

[1] Nemzeti Építészetpolitika (2015) Preambulum

[2] Nemzeti Építészetpolitika (2015)

[3] Nemzeti Építészetpolitika (2015) Preambulum

[4] Nemzeti Építészetpolitika (2015) Preambulum

 

 


Utolsó módosítás: 2019.05.31 05:54

Galériák


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2019 Magyar Építőművészek Szövetsége