Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2021. július 31. 19:30
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2020.05.18

BESZÁMOLÓ

AZ UIA ARCHITECTURE & CHILDREN MUNKACSOPORTJÁBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ UIA ARCHITECTURE & CHILDREN MUNKACSOPORTJÁBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

a 2019 májusától 2020 májusáig tartó időszakban

A Magyar Építőművészek Szövetségének felkérésére 2018 elejétől vagyok tagja az UIA Architecture & Children munkacsoportjának a tagja. A munkában 27 ország képviselői vesznek részt,  tevékenységünk célja, hogy a fiatal, most felnövekvő generáció figyelmét, érdeklődését felkeltsük az építészet és az épített környezet iránt, illetve szándékunk, hogy támogassuk azoknak az építészeknek és tanároknak a munkáját, akik épített környezeti neveléssel foglalkoznak a világban.

A háttérről:

Miért fontos az épített környezeti nevelés? Mi a helye az angol nyelvterületen BEE-nek  (Built Environment Education) rövidített tevékenységnek? Az épített környezeti nevelés az elmúlt évtizedben a világ számos országában kiemelt fontosságú tevékenységgé vált, egyre több építész és pedagógus érvel amellett, hogy közös érdekünk, hogy a felnövekvő generációk környezettudatosan, felelősségteljesen és aktív módon vegyenek rész a környezet alakításában. A BEE-nek Magyarországon több évtizedes múltja van, ebben a MÉSZ-nek kiemelt  a szerepe, hiszen a témában elsőként 1980-ban kiírt pályázatban a szövetség aktív szerepet  vállalt. Magyarországon a BEE egyre elterjedtebb tevékenység, amelyet építészek és pedagógusok is végeznek. A legnagyobb ernyőszervezet, a kulturAktív felületén heti rendeszereséggel jelennek meg hírek, a szülők számos nyári tábor és hétvégi gyerekfoglalkozás során találkozhatnak lelkes építészekkel, akik a környezet megismerésétől indulva számos manuális foglalkozást, művészeti tevékenységet, kreatív módszert találtak ki, hogy a foglalkozások élvezetes élményévé váljanak a gyerekeknek. Magyarországon az épített környezeti nevelés bizonyos mértékben a közoktatásban is jelen van, ugyanakkor nem azzal a gyakorlati, multidiszciplináris és projekt-alapú szemlélettel, ami mellett a Csoport érvel, és legfőképpen nem építészeti tudások bevonásával valósul meg.

 

A CÉLOKRÓL ÉS ERDEMÉNYEKRŐL

_Az épített környezeti nevelés elterjesztése

Az UIA Architecture & Children munkacsoportja és magyar delegáltként én is egyetértek azzal, hogy a környezeti nevelésbe minél több gyereket fontos bevonni. Nem elég, ha csak a motivált szülők gyerekei végeznek olyan képzést, ami segíti őket a felelősségteljes gondolkodás kialakulásában az épített környezet múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatban. Fontos szempont, hogy a tevékenységben az építész társadalom is aktív szerepet vállaljon: az építészet sajátos tudást, képességeket és szemléletmódot jelent, amelynek hiányában az épített környezeti nevelés nem teljes. Az épített környezeti nevelés egyik célja az is, hogy csökkentse a kulturális távolságot az építészek és a társadalom többi tagja között, ezzel is támogatva a felelősségteljes, magas minőséget képviselő építészet recepcióját. E célok elérése érdekében az elmúlt időszakban több fontos lépést tettem.

_A közoktatás és az épített környezeti nevelés: Az új NAT 2018-ban véleményezésre online felületre kirakott változatát a MÉSZ nevében elláttam szakmai megjegyzéseimmel: hivatalosan visszaigazolták, hogy az átdolgozás során az abban foglaltakat figyelembe veszik. Ezt a szakmai munkát folytattam 2019-ben is, így sokféle szakmai csatornákon keresztül érveltem a szakszerű épített környezeti nevelés fontossága és hazai eredményei mellett. Az épített környezeti nevelés az oktatásról szóló diskurzus részévé vált az elmúlt két évben: ezzel a munkával azonban nem vagyok egyedül, hiszen velem párhuzamosan (sőt több ember esetében már évtizedek óta) érvelnek többen a cél mellett, így az MTA Vizuális Kommunikáció Kutatócsoportjában, a Technika tanárok szövetségében is folyt lobbitevékenység. Örömteli tény, hogy a 2019-ben megjelent NAT-ban az épített környezeti nevelés mint projekt alapú, tevékenységgel összekötött, multidiszciplináris aktivitás van jelen, az épített környezet fontosságának leírásában visszaköszönnek azok a fogalmak, amelyeket én (is) megfogalmaztam. Ez egy olyan eredmény, amely – ha jól bevezetik, feltételeit biztosítják – komoly előrelépés lehet az épített környezet megértésének irányába.

_Szakmai tudások mélyítése: Építészek & Gyerek konferencia 2019. május 16.

Az épített környezeti nevelés fontossága melletti érvelésnek kitüntetett pontja volt a 2019 májusában szervezett nemzetközi konferencia, amelynek külföldi előadói az UIA Architecture & Children munkacsoportjának jelenlegi és volt tagjai (osztrák és német), illetve a nem tagok mellett érdeklődőként meghívott lengyel és szerb szakemberek voltak. A konferenciát a MÉSZ indítására a BME Építőművészeti Doktori Iskolájával együtt szerveztük meg. A MÉSZ titkárság mellett Varga-Bedecs Éva DLA hallgató és Fürdős Zsanett segítették a konferencia szervezését.

A  konferencia délelőttje folyamán a nemzetközi szakértők előadásait hallhattuk, az ebédet követően a magyar eredményekből volt előadás, az eseményt egy olyan kerekasztalbeszélgetés zárta, amelyen a szakmai szervezeteken túl a NAT vezetője Hajnal Gabriella miniszteri biztos, Füleky Zsolt helyettes-államtitkár, a különböző képzési helyek vezetői, így az ELTE PPK részéről Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE PPK általános dékánhelyettese, az ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék részéről Pataky Gabriella PhD egyetemi docens, vizuális képességkutató, művészetpedagógus, a MOME részéről Dr. Illés Anikó intézetvezető, az MTA kutatócsoportjából Dr. Gaul Emil nyugalmazott egyetemi tanár vettek részt, az építészeket a BME Építészkar részéről Dr. Vasáros Zsolt egyetemi tanár, dékán-helyettes, az Ipartanszék vezetője, Bálint Imre DLA építész, Csernyus Lőrinc építész (MMA művészetelméleti tagozat), az Óbudai Waldorf Alapítvány kuratóriumi tagja, Szilágyi-Nagy Anna, tájépítész, kultúrAktív Egyesület alelnöke és Mészáros Zsuzska, designpedagógus, Fazekas Mihály Gimnázium tanára képviselte.

Nyitóelőadásomban arra hívtam fel a figyelmet, hogy a digitális korszak ismeretelsajátítási módjai és maguk a gyerekek is mások, mint voltak pár évtizeddel ezelőtt. A megváltozott helyzetben felértékelődnek az integrált szemléletű tárgyak és módszerek, azok a feladat-orientált helyzetek, amikor a gyerekek közösen, aktív módon, különböző képességeket és tudásokat ötvözve  dolgoznak. Az épített környezeti nevelés mind témafelvetésében, mind a megvalósulás során jellemzően ilyen. Hiszen a környezet megismerése során nagyon sokféle tudásra van szükség, a matematikától a földrajzon át a rajzi, művészi tevékenységen keresztül olyan általános képességekig, mint amilyen a problémamegoldó képesség vagy a fegyelmezetten koordinált fizikai munka. Másodsorban, a  built environment education, tehát a BEE integrálása a gyerekek képzésébe a téma miatt is jelentős: az épített örökség tisztelete, a kortárs épületek, terek értékelése, a környezettudatosság, a térhasználatok kapcsán a felelősség, a tulajdonlás, vagy a biztonság mind olyan kérdések, amelyek mindenkit érintenek. A jövő szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy a most felnővő generáció mennyire lesz tudatos és felelősségteljes a környezettel kapcsolatos döntéseiben.

A nemzetközi program előadói a világ legkülönbözőbb vidékeiről érkeztek: Benin, Japán, Feröer Szigetek, Bulgária, Oroszország, Svédország, Egyipom, Franciaország, Románia, Németország, Izrael, Ausztria, Lengyelország, Olaszország. A szakemberek jó példákkal csatlakoztak a diskurzushoz.

A példák mellett Magyarország számára legfontosabb modellek mutatkoztak be a nagy előadásokban:

Német példa: A nemzeti modellek sorában elsőként Hannes Hubrich, a Türingiai Építész Kamara delegáltja mutatta be, hogy a Weimari Bauhaus Egyetemen, az általa 1999-ben alapított „Építészeti kommunikáció / Építészet és iskola” kurzus keretében miként oktatnak építészetet művészeti szakos pedagógus hallgatóknak és miért tartják ezt fontosnak. A kezdeti, mérnöki szemléletű képzéstől szép fokozatosan mozdultak el a komplex élményszerzés irányába: a mai foglalkozások és a tanároknak tartott tréningek középpontjában a valósághoz köthető projektek és a gazdag tapasztalatszerzés áll.

A román példa: Ezt követően Mina Sava és Claudia Pamfil építészek mutatták be a „De-a Architectura” elnevezésű romániai kulturális szervezet oktatási programját. Modelljük különlegessége, hogy önkéntes építészeket és lelkes tanárokat kapcsolnak össze, majd készítenek fel egy teljes tanéves közös munkára, ahol a két szereplő egyenlő félként, közösen tanítja a diákokat játékos formában az épített környezetről. Romániában ugyanis a tanároknak lehetőségük van választott tárgyként oktatni ezt a tudást, melyhez – ha jelentkeznek a szervezetnél – teljes felkészítést és egy lelkes építésztársat kapnak segítségül. Az oktatási programban a szervezet három külön korcsoportot különít el: a 6-8 évesek, a 9-11 évesek és a 12-18 évesek, akik eltérő programokkal inspirálhatók. A 2012-ben indult kezdeményezés az elmúlt hét év alatt 20.700 állami oktatásban részt vevő gyermekhez jutott el. A fejlesztetett oktatási program magyar nyelven is elérhető, hogy Erdély magyarlakta régióiban is rendelkezésre álljon a tananyag.

Az osztrák példa: A konferencia első blokkját Barbara Feller, az Osztrák Építészeti Alapítvány vezetője zárta, aki elmesélte hogyan, milyen szervezeteken keresztül épül fel Ausztriában a gyermekek kulturális oktatása, amiben a diákok több mint 10%-a részt vehet évente. Megtudhattuk hogyan adaptálják az épített környezeti nevelést az iskolába, tantervekről, tanári tréningekről és az építészek iskolákba integrálásáról esett szó. Az osztrák modell érdekessége, hogy az építész- és mérnöki szakmákkal egy szakmai nap keretében megismerteti a középiskola diákokat: építészeket és mérnököket küldenek ki iskolákba annak érdekében, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését és személyes jelenléttel és tudással támogassák a szakmaválasztást.

Az összes előadó egyetértett abban, hogy az építészet és annak eredménye, az épített környezet mindennapi életünk legfőbb keretét jelenti. Ennek jövőbeli minősége és fenntarthatósága a ma még gyermek generáción, a jövő nemzedékén múlik. Azt, hogy ők majd biztos és megalapozott döntéseket hozhassanak környezetükről, jelen óvodai-iskolai képzésük során tudjuk megalapozni, ezért kiemelten fontos, hogy milyen oktatásban részesülnek.

A magyarok blokkját a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) két munkatársa Dávid Dóra és Klaniczay János kezdték, akik ebben a tanévben indították el próba projektjüket három budapesti gimnázium (Eötvös Gimnázium, Városmajori Gimnázium és Toldy Gimnázium) diákjai számára. Skaliczki Judit, az ÉDI doktor jelöltje és a Bartók Vizuális Műhely tagja saját doktori kutatásának egyik felvetését mutatta be, melynek fókusza a téri és konstrukciós képességek fejlesztése volt fakockákkal és papírhajtogatással  három eltérő korosztályban. B-Hajas Ágnes DLA, a nadapi alkotóház, azaz Napház létrehozója délutáni és hétvégi alkalmak, valamint öt napos nyári alkotóműhelyek keretében foglalkozik különböző korosztályú gyerekekkel. Prezentációjában négy féle tematikát mutatott be, melyek egytől egyig nagyon izgalmas keretet adnak a gyerekek számára. Tótpál Judit DLA a Biatorbágy Város Önkormányzata által támogatott „Fedezzük fel Biatorbágyot!” programot ismertette, melyen minden általános iskolás negyedik osztályos biatorbágyi tanuló részt vehet. Értékvédelmet és helyismeretet tanulnak játékos foglalkozások, séták és helyszíni bejárások során. Tóth Eszterrel és Simon-Ihász Veronikával közösen 2018 márciusában Biatorbágy gyerekeknek címmel egy könyvet is kiadtak a témában, mely segítséget nyújt a gyerekeknek a felfedezéshez. Terbe Rita DLA, a BME Építészmérnöki Karának adjunktusa a GyIK-Műhely (Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely) tagja 2018-ban, második kiadásban megjelent Táj-Tér-Tár+ (szerzők: Eplényi Anna PhD, Schmidt Gertrúd, Szentandrási Dóra, Terbe Rita DLA) című könyvüket ismertette, mely kimondottan pedagógusok és szülők számára készült, a gyerekekkel folytatott foglalkozásokat tematizálja, segítséget adva, hogy az általuk megkezdett munka otthon és az iskolákban is tovább folytatódhasson. Tánczos Tibor és Treszkai Anett építészek két középiskola (az Alternatív Közgazdasági Gimnázium és a Közgazdasági Politechnikum) számára participatív módon tervezett könyvtár átalakításról meséltek. Szó esett módszerekről, a résztvevők közötti kommunikációról, eredményekről és tanulságokról is. Végezetül Bedecs-Varga Éva a Budapesti Piarista Gimnáziumban tavaly megkezdett kutatást mutatta be (résztvevők: Balázs Mihály DLA, Bedecs-Varga Éva, Benyovszky-Géczi Zsuzsa, Palicz Kazalin, Somogyi Krisztina), melyben három közösségi tér definiálásába és belakásába igyekszünk segítséget nyújtani a használók aktív bevonásával.

https://epiteszforum.hu/epiteszek-es-gyerekek-innovacio-az-epitett-kornyezeti-nevelesben

 

_A MÉSZ és az épített környezeti nevelés nemzetközi presztízsének erősítése

Az említett konferencia az UIA Architecture & Children munkacsoportjának 2019, első félévi munka megbeszélésébe ágyazódott be. MÉSZ felvetésére 2018 végén jeleztük a szervezetnek, hogy a jövőben a Szövetség szívesen látja Magyarországon a munkacsoportot, ennek körülményeit biztosítani tudja, az eseményt megszervezi. Az UIA Architecture & Children vezetősége úgy döntött, hogy már 2019 májusában él ezzel a lehetőséggel: nagyon rövid idő alatt kellett a forrásokat és a feltételeket biztosítani. A találkozó május 15-én este a MÉSZ székházában megrendezett esti állófogadással indult, melyet Krizsán András elnök nyitott meg. Május 16-án az említett konferenciára került sor, 17-én és 18-án két egésznapos tanácsokozás tartottunk a MÉSZ-ben.

Az eseményt május 18-án este sajtóvacsora zárta, amelyet Budapesti hajós városnézés közben tettünk meg. A z esemény jól szervezett volt, a jelenlévők nagyon pozitív élményként számoltak be az itt töltött időről, lenyűgözte őket a város és a MÉSZ székháza, annak varázslatos udvara is. A titkárság munkája professzionális hátteret biztosított a munkához.

A budapesti találkozó során fejeztük be annak a dekrétumnak a megfogalmazását, amely 2020-ban Bakuban került megbeszélésre és elfogadásra az UIA vezetőségében, és amely most az UNESCO vezetőségénél van elfogadásra. A közös nyilatkozat lényege az épített környezeti nevelés fontosságának megfogalmazása annak érdekében, hogy a jövő generációi felelőségteljesebben és nagyobb tudással gondolkodhassanak az épített környezetről.

Szintén a megbeszélés során véglegesítettük a Golden Cubes Awards díj feltételrendszerét, amely a csoport által háromévente megszervezett nemzetközi megmérettetés keretrendszerét adja. A Golden Cubes Awards az épített környezeti nevelésben aktív  legjobb nemzetközi példáit gyűjti össze, értékeli és terjeszti. A találkozó során a MÉSZ elnöksége nevében Krizsán András deklarálta a magyar részvételi szándékot.

 

_A magyar eredmények nemzetközi ismertségének növelése

Az Architecture & Children munkacsoport 2019 őszi féléves találkozójára Helsinkiben került sor. A találkozót egy nagy fontosságú nemzetközi konferencia megrendezéséhez kapcsolta a finn szervező is: az épített környezeti nevelés területén az egyik legkimagaslóbb eredményekkel rendelkező ARKKI megalakulásának 25. évfordulója alkalmából a Creating the Future III. – Creative Education via Architecture címmel a tevékenységek sokrétű pszichológiai, oktatási, társadalmi és kulturális  eredményeiről számoltak be az előadók. Az előzetesen bekért és zsűrizés során kiválasztott konferencia előadás vázlatok közül a szervezőbizottság 10 előadást emelt ki, köztük a Piarista Gimnáziumban bemutatott participatív tervezési folyamat bemutatását célzó előadásomat is. November 9-én a munkacsoportunk megbeszélése zajlott Helsinkiben, 10-én workshopokon vettünk részt az Annantalo közösségi központban, ami az épített környezeti nevelés egyik állandó városi helyszíne, az előadást 11-én a BIOREX konferenciateremben a város és a finn parlamenti bizottság meghívott tagjai előtt tartottuk, a záróeseményt a Városháza recepcióján volt.

Remélem, hogy lesz mód arra, hogy visszalátogassunk az ARKKI-hoz az épített környezeti neveléssel foglalkozó magyar szakemberekkel, mert a finn példa meggyőző módon érvel az épített környezeti nevelés eredményei mellett. Finnországban ez a munka nem az iskolai környezetbe integráltan van jelen, hanem a magyar zeneiskolai rendszerhez hasonlóan az egyik művészeti alapképzés részeként valósul meg. Egy olyan 12 + 3 éves programról van szó, amibe minden ponton be lehet lépni, de egymásra épülő és a korosztályokra optimalizált képzési rendszerbe történik, melynek a végén a hallgatók az alap vagy középfokú művészi képzést elsajátító diplomát kapnak. A képzés előnye kettős: egyfelől természetesen érzékenyít a design és építész szakmák irányába, tehát a diákok egy része művészeti, építészeti és design egyetemekre adja be a felvételiét. A képzés azonban általánosabb hatású: a kreatív gondolkodás, a téri kísérletezés képessége, a manualitásban való jártasság, a modellezés, rajzolás etc. mind olyan design thinking skillek, amelyeket minden egyetem és munkavállaló elismer.  

 

_A Golden Cubes Awards megszervezése: a magyar példák beemelése a nemzetközi gondolkodásba

2019 őszén – a már említett vállalás értelmében – a MÉSZ titkársággal együtt elindítottuk a Golden Cubes Awards szakmai pályázatának a szervezését. A költségek egy részének fedezésére eredményes NKA pályázatot nyújtottunk be, ugyanakkor kerestük a szponzorokat annak érdekében, hogy a magyar forduló eredményét, a 4 kategóriában kiadható díjat látványosan tudjuk elismerni, ezzel is megünnepelve az épített környezeti nevelés iránt elkötelezett társaságok aktivitását.

A szponzorok gyűjtése és a pályázatra való felhívás hivatalos csatornákon és informálisan is nagy aktivitás mellett zajlott, sok konkrét ígéret ellenére még nem aknázta ki a feltételezett lehetőségeket.

A tevékenységekről való általános ismeretterjesztésben jó lehetőség, hogy az Építészfórum főszerkesztőjenként önálló rovatot nyitottam az építészet és oktatás témának: havi rendszerességgel igyekszünk hírt adni a fontosabb eseményekről, eredményekről.

kiírás:  https://epiteszforum.hu/golden-cubes-awards--palyazat-az-epitett-kornyezeti-neveles-nemzetkozi-elismeresere

https://kulturaktiv.hu/golde-cubes-awards-dijatado/

 

A nemzetközi pályázati feltételekhez és naptárhoz alkalmazkodva hirdettük meg az eseményt. Az anyagokat magyarra fordítottuk és illesztettük a magyar pályázati rendszerhez. Négy kategóriában lehetett pályázni olyan programokkal vagy termékekkel, amelyek a gyerekek és a fiatalok épített környezeti nevelését szolgálják egészen az óvodáskortól 18 éves korig. A négy kategória: audiovizuális média (film, audiovizuális oktatóanyag, weboldal, stb.), írott vagy nyomtatott média (könyv, újság, nem audiovizuális oktatóanyagok), intézmények (szervezetek, intézmények, múzeumok, stb.) végül az iskola kategóriában, utóbbi kizárólag a nem művészeti vagy építészeti szakképzést végző képzési helyeket jelentette.

A Golden Cubes Awards nem „verseny”, olyan értelemben, hogy a pályázóktól nem új projektek megvalósítását vártuk, hanem egy olyan díj, melyre megvalósult projektekkel és termékekkel lehetett pályázni. Az épített környezeti nevelés témájában jelenleg aktívan működő – 2017. szeptember és 2020. március 15. közötti időintervallumban lezajlott – tevékenységeket (tanfolyam, tanóra, esemény, stb.) vagy termékeket (kiadványok, fejlesztőjátékok, útmutatók, filmek, számítógépes programok, stb.) vártuk digitálisan és nyomtatva a pályázati felületen megadott, onnan letölthető formátumban.

A beérkezett anyagokat öt fős szakértői zsűri értékelte, a bírálóbizottság összetételét is a nemzetközi szabályzat határozza meg. A felkért zsűrítagok: Golda János építész, a zsűri elnöke, a MÉSZ alelnöke, Nagy Csaba építész, elnökségi tag, Fajcsák Dénes építész, Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus és média szakértőként és egyben a szakmai csapat vezetőjeként én.

Az anyagokat 2020. január 31-ig lehetett beküldeni a MÉSZ honlapján letölthető felületeken, a részletes kitöltési szempontrendszer alapján. 4 kategóriában összesen 18 kiváló pályamű érkezett, a hazai szakma legjava küldte meg az elmúlt év legfontosabb projektjeit. A kiemelkedő színvonal egyfelől fontos visszajelzés volt arra nézvést, hogy mind a kiírás, mind a kommunikáció, mind a MÉSZ, mint kiíró pontosan és érdemben szólította meg az épített környezeti nevelésben dolgozó szakmai szervezeteket.

A februárban lezajlott zsűrizés lényeges élmény volt: közösen fogalmazódott meg bennünk, hogy hatalmas pozitív energia, nagy szaktudás és lehetőség van a magyar épített környezeti nevelésben.

A zsűri mind a négy kategóriában tudott győztest hirdetni és egy ötödik, különdíjat is létrehozott: utóbbit a GYIK Műhelynek ítélte meg, akinek a tevékenysége kategóriákon átívelő. A kategória díjazását Nagy Csaba és az Archikon felajánlásának köszönhetően tudtuk díjazni. Az audiovizuális kategória győztese Mészáros Zsuzska designped blogja, amely tanárok számára ad ötleteket, módszereket, feladatokat  és egyben a visszaérkező tapasztalatok fogadásával össze is gyűjti közösségként az iskolai környezetben  épített környezeti nevelést folytatókat. Mészáros Zsuzska a Fazekas Gimnázium tanára, végzettsége szerint építész és rajztanár. Nyomtatott sajtó kategóriában a kulturAktív Urbanity társasjátéka lett a nyertes. Az elsőként városi környezetben, de pár éve iskolai keretek közötti hasznosításra is adaptált társasjáték a városról való nyitott gondolkodás és a közreműködés képességeit fejleszti, elősegíti a párbeszédet az épített környezetről. Intézményi kategóriában a Hello Wood Demo Wood programját jutalmaztuk. Az országban az egyik első szervezet, amelyik gyerekek bevonásával pedagógia célzattal foglalkozik közös építéssel a Hello Wood csapata. Iskola kategóriában Tótpál Judit biatorbágyi kezdeményezése jutott tovább a nemzetközi megmérettetésbe. A helyi Értéktár, Önkormányzat és az összes helyi iskola 4. osztályával több éve folyó programban Biatorbágy természeti és épített környezetét kreatív módon, építész közreműködésével ismerik meg a gyerekek. A programból könyv is készült amelyet a kultúrAktív sorozatában jelentettek meg.

Az ünnepélyes díjátadóra és a projektek prezentációjára 2020. március 2-án került sor a MÉSZ Kós Károly termében. Az eseményre minden pályázó megjelent és bemutatta munkáját – ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az épített környezeti neveléssel foglalkozók mint szakmai közösség mutassák be magukat. Az eseményről nemcsak a szakmédia, hanem az M5 híradója is beszámolt.

https://epiteszforum.hu/golden-cubes-awards--dijatado-az-epitett-kornyezeti-nevelessel-foglalkozok-szamara-

https://tervlap.hu/cikk-nezet/golden-cubes-awards

A Divány online lapon az esemény előtti héten megjelent interjúba, önálló keretes hírként beágyazva a MÉSZ és a Golden Cubes Awards  az index olvasóinak széles köréhez jutott el.   https://divany.hu/24ora/?cimke=somogyi+krisztina

A kiállítást és az esemény kommunikációs anyagait Czakó Zsolt grafikusművész tervezte, a cateringre Góg Angéla neves food stylist készített kreatív ételeket.  A kiállítást Krizsán András nyitotta meg a díjakat átadásában partnerként Dömötör Csaba a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja vett részt, a díjak odaítélésében kiemelt szerepe volt Golda János építésznek, a zsűri elnökének.

https://epiteszforum.hu/nem-kockaknak-valo--golden-cubes-awards-dijatado

Az esemény lezártával a díjazottakkal stratégiai megbeszélést indítottunk, anyagaikat kiegészítve, átfogalmazva küldtük el fordításra. Március 15-i határidővel ugyanis a nyerteseket neveznünk kellett a nemzetközi fordulóra. A 4 kategórianyertes anyagát kinyomtatva és digitális formában is a megadott időre elküldtük. A nemzetközi forduló megrendezésére 2020 áprilisában Párizsban került volna sor, a zsűri elnöke Jan Gehl urbanistát kérte fel az UIA Architecture & Children  munkacsoportja, de a COVID járvány miatt az összes UIA esemény időpontját egy évvel meghosszabbították. A helyzet és a továbbiak megbeszélésére május végén zoom meetingen vesznek részt a csoporttagok, akkor határozzuk meg a megváltozott helyzetben a közeljövő feladatait.

 

_A MÉSZ és az épített környezeti nevelés fontosságának megismertetése a nagyközönséggel

Végül: az épített környezeti nevelés nemcsak az építész szakma, a pedagógia, a pszichológia, vizuális kommunikáció szakembereinek a figyelmére érdemes terület, hanem minden ember számára fontos. Ennek érdekében a MÉSZ és az UIA Architecture & Children munkacsoportjában megfogalmazott célok népszerűsítésére számos más lehetőségem is adódott. Ennek része a Műcsarnokban 2019 tavaszán-nyarán megrendezett TÉR /// ERŐ Építészeti Nemzeti Szalonon való részvétel volt.

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=nmvq9xoFhagsigjTw4ymuI

Balázs Mihály építész, kurátor mellett dolgozva a Közösség és Építészet kiállítás egyik terme az épített környezeti neveléssel foglalkozott: az ottani kiállítások és kreatív műhelyfoglalkozások résztvevőit a nemzetközi sztenderdek ismeretében válogattuk ki. 2019 decemberében pedig TEDx Liberty Bridge színpadán Szavak a térnek címmel tartottam előadást. https://www.youtube.com/watch?v=SMSyzuVJZqM

 

Az épített környezeti nevelés fontosságában mélyen hiszek: látom globális hasznosságát, és hatalmas pozitív lehetőséget látok benne a magyar társadalom, azon belül az építészek, a gyerekek és a nem-építész csoportok számára is. Öröm, hogy a Magyar Építőművészek Szövetsége felkarolta és aktívan támogatja ezt a munkát. Megtiszteltetés, hogy a MÉSZ delegáltjaként az UIA munkájában részt vehetek.

Somogyi Krisztina
Budapest_2020_május_10


Utolsó módosítás: 2020.05.20 10:17

Galériák


1 | 2 | 3 | 4 |

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2021 Magyar Építőművészek Szövetsége