Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2023. április 02. 08:38
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2022.11.21

Javaslat

A Magyar Építőművészek Szövetsége részletes javaslatai a készülő Építési kerettörvényhez

ÉPÍTÉSI KERETTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) tartalmi javaslatai az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosításához.

 

   1. Problématérkép
   Lásd: TÉMA tanulmány

   2. Építési kerettörvény elvei

   Az építési folyamatot kell szabályozni!

ÉPÍTÉSI FOLYAMAT = (FEJLESZTÉS + RENDEZÉS + TERVEZÉS + ENGEDÉLYEZÉS + ÉPÍTÉS + ÜZEMELTETÉS) X ÉRTÉK

Kiegészítve azokkal a hozzátartozó folyamatokkal, jogkörökkel, kötelezettségekkel, amik az építés folyamtát érintik. 

   - 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
     (Étv.)
   - 2001. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről
   - 2016. LXXIV. törvény a településkép védelméről
   - 1996. XXI. törvény a terület fejlesztésről és területrendezésről

   3. Fogalommeghatározások: 

   - Építési folyamat (Lásd: fent)
   - Területfejlesztés/Területfejlesztési koncepció
   - Területrendezés (Országos területrendezési terv=>Megyei területrendezési
      terv/Szerkezeti terv)
   - Településfejlesztés/Településfejlesztési terv/Település-város tervezés
   - Településrendezés/Településrendezési terv/Helyi építési szabályzat (HÉSZ)
   - Építési paraméterek (korlátozása) / a 3D típusú szabályozás (lásd: TÉMA 16.)

   - Építtető/Megbízó
   - Beruházó/Ingatlanfejlesztő
   - Tervezési program 
   - Megvalósíthatósági terv (A megvalósíthatósági/gazdaságossági terv építésze
     nincs kizárva a tovább tervezésből)
   - Tervező kiválasztása/tervpályázat (Differenciált módon, de egységesített
     elektronikus formában)

   - Tervező/Építész/architect fogalom használata (korlátozása = generál tervező)
   - Társ tervező/Építész munkatárs fogalom
   - Beépítési terv (Masterplan)
   - Tanulmányterv/Vázlatterv
   - Településképi véleményezési terv/Zsűríterv
   - Engedélyezési terv
   - Bejelentési terv
   - Tender terv
   - Kiviteli terv
   - Megvalósulási terv

 - Főépítész (Építész diplomával rendelkező/Nem településtervező, vagy kerttervező)
   - Országos/műemléki/fővárosi/kerületi/települési építészeti tervtanács
   (Építészeti, beépítési, településképi vélemény)
   - Szakhatósági tervtanács (Az építészeti tervtanács mintájára, egy közös ülés
   és vélemény a tervező jelenlétében)
   - Településképi vélemény a részletes szabályozás alapú területeken
    (Részletes szabályozás alapú terület esetében „csak” településképi vélemény
    legyen, mert majd az építési hatóság bírálja el a részletes szabályoknak való
    megfelelőséget)
   - Településképi jóváhagyás (Nem azonos a hatósági engedéllyel. Viszont a
    beépítési terv köteles területek esetében, ahol nincsenek részletes építési
    paraméterek meghatározva /vagyis nem is kell és tudja a
    tervtanácsnak/főépítésznek ellenőríznie azokat, ott településképi jóváhagyás
    legyen, ami egyben megfelel az adott területre vonatkozó építési
    paraméterek elfogadásával is.)
   - Építésügyi hatóság
   - Építés hatósági engedély (lásd: TÉMA 31.)

   - Lebonyolító (Nem bonyolító!)
   - Kivitelező/Építésvezető
   - Műszaki ellenőr (Érdemes lenne az építész/generál tervező hatáskör alá delegálni)
   - Építésfelügyelet
   - Építés
   - Használatbavétel

   - Üzemeltetés/jó karbantartás

   - Épített környezet minősége és értékei / Érték teremtés
   - Környezet kultúra nevelés

   - Épített örökség védelme /Érték mentés
   - Értékvédelmi leltár
   - Világörökség
   - Országos épített örökség
   - Fővárosi védelem
   - Helyi épített örökség 


   4. Építési folyamat

   4.1 Előkészítő szakasz

   4.1.a Társadalmi (Állami/Önkormányzati) feladatok

   - Területfejlesztés/Területrendezés  (Állami/Megyei)
   - Településfejlesztés/Településrendezés (Terület alapú differenciálás)

   4.1.b Építtetői/Beruházói  feladatok 

   - Tervezési program/Megvalósíthatósági terv
   - Tervező kiválasztása/tervpályázat (Differenciált módon /öteletpályázat/névaláírásos
tervpályázat/meghívásos tervpályázat/titkos tervpályázat/ párhuzamos tervezési megbízás/
   - Az 50%-nál több állami támogatás esetén kötelezően. (Lásd: TÉMA 19.) 
   - Javasolt egy egységes digitalizált tervpályázati felület használata és üzemeltetése=>MÉSZ)                                                                                                                            

   4.1.c Tervezői feladat   

   - Főépítészi konzultáció (kötelező minden esetben)
   - Tanulmányterv/koncepcióterv
   - Településképi véleményezési terv (ha szükséges)
   - Beépítési terv
   - Engedélyezési, vagy bejelentési terv
   - Kiviteli terv

   4.2 Engedélyezési szakasz

   Társadalmi/Szakmai/Hatósági — kontrol/véleményezés/jóváhagyás/

   A területalapú differenciált településrendezésnek megfelelően:

   4.2.a Részletes szabályozás alapú területek (HÉSZ alapú folyamat)

   Az Önkormányzat által kijelölt területen, a településrendezési terv alapján
   meghatározott építési paraméterek elfogadásával

Főépítészi konzultáció=>Engedélyezési terv=>Tervtanács=>Településképi vélemény=>Hatósági engedély

(Szakhatósági vélemények/hozzájárulások/kikötések/ellentmondások  redukálása:

Javaslat a tervtanácsok mintájára, a tervező jenlétében történő egy közös/egyeztetett szakhatósági vélemény kiadása

4.2.b Beépítési terv alapú területek (Masterplan alapú folyamat)

Az Önkormányzat által kijelölt területen, beépítési terv alapján meghatározott építési paraméterek elfogadásával

Főépítészi konzultáció =>Beépítési terv => Tervtanács=>Településképi jóváhagyás =>Hatósági engedély

4.2.c Általános területek (OTÉK alapú folyamat)

Az Önkormányzat által kijelölt területen, az általános építési törvények (mely utal a TAK figyelembevételére is!) által meghatározott építési paraméterek elfogadásával

Főépítészi konzultáció =>Bejelentési terv=> Hatósági tudomásul vétel

(Legyen kötelező a főépítészi konzultáció, de itt ne kérjenek településképi véleményt! Az akkor inkább tartozzon a beépítési terv alapú terület kategóriába)

4.3 Megvalósítási szakasz

4.3.a Építés folyamat szabályozása. (Nem az építményekkel szemben támasztott általános követelmények szabályozása, mert azt az OTÉK-ben kell)

 • - Építési napló (megnyitása, vezetése)
 • - Munkaterület (átadása, biztosítása)
 • - Beruházó/Ingatlanfejlesztő
 • - Lebonyolító (Nem bonyolító!)
 • - Építész/Generál tervező
 • - Szakági/altervezők
 • - Műszaki ellenőr/Tervezői művezetés
 • - Kivitelező/Építő
 • - Építés vezető (Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások. Lásd: TÉMA: 28.)
 • - Építésfelügyelet
 • - Használatbavételi eljárás

4.3.b Az építés folyamatban részvevő felelős személyek és feladatainak/jogköreinek/kötelességeinek meghatározása/ szabályozása

 • - Építtető/Megbízó
 • - Beruházó/Ingatlanfejlesztő
 • - Lebonyolító (Nem bonyolító!)
 • - Műszaki ellenőr/Tervezői művezetés
 • - Építész/Generál tervező
 • - Szakági/társ tervezők
 • - Kivitelező/Építő
 • - Építés vezető
 • - Építésfelügyelet

   5. Üzemeltetés
   (Lásd: TÉMA 37.)

 • - Az építési folyamatot követő üzemeltetés szakasz hosszú távú szakmai garanciája,
 • - Speciálisan iskolázott épületgondnok alkalmazása, rendszeres karbantartás
 • - Megfelelő, minőség‐centrikus szabványok, előírások és
  jogi környezet.
  - Az építési folyamatban résztvevők felelősségének (pld. megbízói felelősség) és szakmai – döntési kompetenciák pontos leírása.

   6. Épített környezet értékei és társadalmi hatásai / Érték teremtés

   Nem szabályozással definiálni, hanem közvetett eszközökkel meghatározni és
   közvetíteni a társadalom felé. (Lásd: TÉMA 21.)

   6.1 Az épített környezet értékei

   6.1.a Környezet kultúra nevelés

 • - Módszerei (A minőségi építészet, az épített környezet kialakítása és összefüggései iránti érzékenység növelése az óvodától az egyetemig + felnőtt képzés, az épített környezettel kapcsolatos tudás átadása)
 • - Példái (Szakmai programok, épületbejárások,)

   6.1.b Építészek Háza - Magyar Építészeti Központ (MÉSZ) Állami
   közfeladatott ellátó intézmény működtetése

 • - A tudatos és felelős térhasználat és téralakítás elősegítése, fejlesztése,
 • - A példaértékű kortárs építészeti és vizuális művészeti alkotások értékeinek láthatóvá tétele, megbecsülése,
 • - A magyar építőművészet képviselete a Nemzetközi Építész Szövetségében (UIA)
 • - Az épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelemfelkeltése, a vizuális készségek és alapvető kompetenciák, fejlesztése,
 • - Véleménynyilvánítás a minőségi épített környezet érdekében,
 • - Az építőművészettel és tágabban a környezetkultúrával való gyakorlati foglalkozások, szakmai rendezvények, kiállítások, programok szervezése.

   6.2 Az épített környezet társadalmi hatásai

   Közterület és magánterület egymásra gyakorolt társadalmi hatásainak
   elemzése és figyelembevétele. (Lásd: 2016. LXXIV. törvény a településkép védelméről.)

   6.2.a Közérdek

 • - meghatározása (az épített környezet vizuális közügy)
 • - érvényesítése (a környezet alakításában való társadalmi részvétel elősegítése)

   6.2.b Illeszkedés

 • - meghatározása (Egy jólműködő társadalomban a feltűnő dolgok udvariatlanságnak számítanak. /Adolf Loos)
 • - érvényesítése (Település arculati kézikönyv)
 1. Épített örökség védelme / Érték védelem

   Az épített örökség olyan épített környezeti érték, ami a múltban keletkezett
   és az eltelt idő során épített környezeti értéke igazolódott.  

   Építész szemléletű (megbízó / építész / kivitelező / üzemeltető)
   örökségvédelem, a 2001. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről 
   épített környezetre vonatkozó részeinek integrálásával. (Lásd: TÉMA 21.)

 

   7.1 Épített örökség és értékvédelmi leltár készítése (Digitális adatbázis létrehozása)

 • - Világörökség
 • - Országos épített örökség
 • - Helyi épített örökség (Települési/kerületi/fővárosi)

 

   7.2 Magyar Építészeti Múzeum és Dokumentációs Kutató Központ (MMA)

 • - Építészettörténeti oktatás és ismeretterjesztés
 • - Történeti építészeti értékeink rendezése/Bemutatása
 • - Továbbképzés
 • - Épített környezet múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozó tudományos és művészeti kutatóbázis

Budapest, 2022.november 7

                                                                                                          
                 Összeállította:   Krizsán András DLA
                                              MÉSZ elnök       


Utolsó módosítás: 2022.11.21 22:35

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2023 Magyar Építőművészek Szövetsége