Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2024. május 26. 20:19
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2020.03.03

Nem kockáknak való

Golden Cubes

Épített környezeti nevelés – brrr, de hivatalosan hangzik. Pedig amit e körülményesen megfogalmazott terminus (az angol bulit environment education tükörfordítása) takar, nagyon is játékos és kreatív dolog: az egyre inkább városokban felnövő generáció érzékenyítése saját szűkebb és tágabb környezete iránt. Magyarországon is egyre több csoport és személy - építészek, pedagógusok és óvodapedagógusok - foglalkoznak ezzel a sok találékonyságot kívánó területtel. A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) számára is kiemelten fontos a térérzékelés, a térhasználat és a téralakítás képességeinek fejlesztése, valamint az épített környezettel kapcsolatos ismeretek átadása. Már évek óta szívügyének tekinti és tevőlegesen is pártolja a jobbára személyes lelkesedés és elhivatottság által motivált kezdeményezéseket, hogy a felnövekvő generációban kialakuljon a minőségi környezet iránti igény és az esztétikai és társadalmi kérdések iránti érzékenység. Hogy milyen sikeresen, az kiderült a MÉSZ Kós Károly termében 2020. március 2-án, ahol a terület művelői prezentálták projektjeiket. Itt hozta a zsűri nyilvánosságra, hogy a Magyar Építőművészek Szövetség pályázatára benyújtott 18 pályamű közül melyik lesz az a négy, amely a nemzetközi mezőnyben Magyarországot képviselni fogja az épített környezeti neveléssel foglalkozó projektek versenyében.

A Nemzetközi Építész Szövetség (UIA) Architecture and Children tagozata három évente Golden Cubes díjjal, azaz Arany Kockával jutalmazza azokat, akik kiemelkedő teljesítménnyel járulnak hozzá ahhoz, hogy a fiatalok az épített környezetet értő, óvó, tudatos gonddal alakító felnőttekké váljanak. Csak egyet lehet érteni a szervezet mottójával: a jövőt a gyerekeink építik, de a mi feladatunk, hogy erre őket felkészítsük. A 2022 júliusában Rióban megrendezendő 27. UIA Kongresszuson adják át a díjat a nyerteseknek, akiket a zsűri a nemzeti előminősítő versenyek kategóriagyőztesei közül választ majd ki. Magyarországon az előminősítő pályázatot a MÉSZ bonyolította. Négy kategóriában nevezhettek a pályázók: iskolai programok kategóriában 3 pályázat, intézményi keretek között zajló projektek közül 8 pályamű, hagyományos, (írott, nem audiovizuális) média kategóriában 6 kiadvány, illetve társasjáték, audiovizuális (web, film, stb) oktatási anyag kategóriában1 munka versengett.

E sorok írója az elmúlt tíz évben folyamatosan jelen volt az épített környezeti nevelés különböző  platformjain, hol mint aktív résztvevő, hol megfigyelő tudósítóként. Ezért nyugodt lelkiismerettel tudom igazolni a prezentációk után a díjazottak kihirdetését felkonferáló szervező-zsűritag, Somogyi Krisztina szavait: nehéz dolga volt a szűrinek. Ez a mondat minden díjátadón elhangzik, ezúttal azonban nem üres szólam, pontosan fedi a valóságot. A 18 pályamű lefedte a terület széles spekrumát, mind a korosztályokat, mind az építészethez való kapcsolódási pontokat illetően. Óvodás kortól építészhallgatókig, fenntartható hagyományos vidéki háztól a Fibonacci-sor alapján tervezett utópisztikus városig terjedt a bemutatott tevékenységek résztvevőinek és eredményeinek sora. E végletek között a kreatív alkotómunka kimeríthetetlen, és még sok meglepetést tartogató terepe húzódik, amely az elmúlt tíz évben nagy lépést tett előre, a nemzetközi színvonal felé.

A MÉSZ 2015-ben már rendezett egy konferenciát a témában, elsőként teremtve lehetőséget a területen dolgozó szakemberek és pedagógusok tapasztalatcseréjére. Az esemény egyik szervezője Tatai Mária építész volt, a téma hazai úttörője, aki művészettörténész testvérével, Tatai Erzsébettel már a nyolcvanas években kidolgozott és kipróbált egy kísérleti oktatási programot. A  mostani felhozatal egyértelműen mutatja, hogy az öt évvel ezelőtti esemény érezhető lendületet adott a gyerekek és az építészet kapcsolatát szívügyének tekintő kollégáknak, mind a szakmai szervezet eszmei támogatása, mind a megéledő kommunikáció révén. Az eltelt öt évben az akkor már sikeres praxist maguk mögött tudó társulások megerősödtek és profivá váltak, mellettük pedig új szereplők jelentek meg, hasonlóan profi ötletekkel és programokkal. Az épített környezeti nevelés egyre sikeresebb társadalmi beágyazottságát mi sem bizonyítja jobban, mint a pályázók szerteágazó működési területe: a premontrei iskola lelkes pedagógusa, illetve építész, tájépítész és művészettörténész szakemberek mellett az immár 40 éves múltra visszatekintő GYIK műhely és olyan „pedagógus-ikonok”, mint Gaul Emil, vagy Pataky Gabriella is prezentálták tevékenységüket. (A résztvevők pontos névsorát, és további információt ld a cikk végén). Volt példa a helyi önkormányzat által felkarolt, évente megrendezett projektre, egyszemélyes kezdeményezésekre, óvodapedagógiai munkára és kiadványokra, társasjátékra, 1:1-es építőjátékra, iskolai zsibongó közösségi tervezésére és persze a klasszikus tér kreativitást fejlesztő feladatok végtelen sokaságára. WC-papír, fonal, papírcső, de akár egy sima papírlap is beindítja a gyermeki fantáziát, és hogy nem csak a gyermekekét, arra példa az egyik zsűritag, a MÉSZ részéről delegált Nagy Csaba lelkesedése, aki irodája, az Archikon Stúdió nevében különdíjat is szponzorált, látva a bámulatos választékot. Ez a rácsodálkozás egyébként saját tapasztalatom alapján általános. Amint a „magas építészet” művelői kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel foglalkozó kollégák munkájával, és látják annak eredményeit, tüstént szertefoszlik az építészet elit mivoltába vetett meggyőződés – már amennyiben volt – és helyét átveszi a közös kreativitás felett érzett őszinte öröm.

És végül álljon itt azok neve, akik a nemzetközi mezőnyben Magyarországot képviselik a párizsi döntőben. A Golda János építész, a MÉSZ alelnöke által vezett zsűri – Fajcsák Dénes építész, Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, Nagy Csaba építész, a MÉSZ elnökségi tagja, és Somogyi Krisztina, építészet kritikus, az Architecture and Children munkacsoport MÉSZ delegáltja – által legjobbnak ítélt projektek a következők:

Iskolai keretek között végzett oktatási tevékenységéért Tótpál Judit építésznek, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnökének városfelfedező programja kapta az első díjat, és jutott a nemzetközi versenybe. Judit évről évre két projektnap keretében ismerteti meg a helyi általános iskola alsó tagozatosait lakóhelyük értékeivel. E z Biatorbágy esetében, ahol a betelepülők száma rohamosan nő, kulcskérdés az identitás és kötődés megteremtése érdekében. Tótpál Judit a társszerzője a kultúrAktív Egyesület sorozatában megjelent Biatorbágy gyerekeknek című kiadványnak, amit minden helyi negyedikes ingyen megkap. A program hasznosságát a helyi politika is elismeri, az önkormányzat évek óta támogatja Tótpál Judit és az Értéktár Bizottság munkáját.

Intézményi keretek között végzett oktatási tevékenységéért a HelloWood „gyerektagozata”, a DemoWood részesült elismerésben a gyerektáboraiban végzett munkájáért. A csapat nemzetközi színtéren és az intézményes működés terén elért sikerei garanciát kínálnak arra, hogy a nemzetközi versenyben eséllyel képviseli Magyarországot.

Az írott média kategóriában – bár sok gazdag és értékes anyagot felvonultató kiadvány pályázott, óvodapedagógiai munkától (Pataky Gabriella és társai) doktori disszertációig (Terbe Rita, Gyik Műhely) – egy „kakukktojás” a kultúrAktív egyesület Urbanity társasjátéka vitte el a pálmát. A kultúrAktív erőssége az írott média, nekik köszönhető az első hazai szakirodalmi anyag elkészítése, illetve a Tied a Város városvezető könyvsorozat. az Urbanity többféle helyszínen – iskolában, fesztiválon, utcán, pop up helyzetekben – és többféle témában – közösségi kertek, város, Duna – fejlesztett, kommunikáción alapuló, és azt ösztönző társasjáték. A díjat azzal érdemelte ki, hogy az ismeretátadás fiatalok között népszerű formáját, a társasjátékot tölti meg építészeti tartalommal.

Audiovizuális média témában csak egyetlen pályázó akadt, ő azonban igazi profi: Mészáros Zsuzska hosszú évek óta végez sikeres pedagógiai munkát a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban. A díjátadón elhangzott, hogy a Fazekas akár politikusokat is ad az országnak, így az építészet jövőjére nézve direkt hasznos, ha már idejekorán megismerkednek az épített tér minőségi alakításával. az említett kategóriában designped.com - tanári tudásmegosztó weblapjával pályázott és nyert.

Különdíjat kapott a GyIK Műhely, amely téri játékaival és feladataival 40 éve dolgozik a vizuális nevelés területén. 

A díjazottak pénzjutalmat és egy-egy tabletet is nyertek a emzetközi megmérettetés lehetőségén kívül.

Az izgalmas mezőny remélhetőleg a következő három évben tovább bővül – akkor talál megint gazdára a Golden Cubes. Addig is biztatunk mindenkit, hogy minél több résztvevővel – és persze sok érdeklődő gyerekkel – találkozzon a Kortárs Építészeti Központ szervezésében április végén Budapesten megvalósuló ArchiKids Fesztiválon, melynek szakmai kurátora a szintén a pályázók közt szereplő Bartók Vizuális Műhely egyik alapítója, Kern Orsolya. És öt év elteltével lassan itt az idő egy újabb konferenciára az épített környezeti nevelés témakörében.

A pályázók és projektek (vastaggal szedve a díjazottak):

Pro Gemmo Alapítvány: Interaktív makett-házzal történő környezettudatos, digitális szemléletformálás

Beliczay Zsófia: Környezettudatosság integrálása a vizuális nevelésbe

B-Hajas Ágnes: R.É.T. Rajz -Építészet - Tánc avagy Építészet gyerekeknek című könyv

MTA- ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport: Kárpáti Andrea, Gaul Emil, Póczos Valária, Mészáros Zsuzsa:  „Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. Századképi nyelvének tanítása”

Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium: Térkommandó - Közösségi terek az iskolánkban

Mészáros Zsuzsanna: designped.com Építészet, design és művészet gyerekeknek - tanári tudásmegosztó weblap

Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy, Biatorbágyi Értéktár Bizottság, GyIK_Műhely: Város_tér_játék

GyIK-Műhely Alapítvány: Épített környezeti nevelés a GyIK Műhelyben

GyIK-Műhely Alapítvány: Eplényi Anna Schmidt Gertrúd Szentandrási Dóra, Terbe Rita: Táj_Tér_Táj / Térlátást fejlesztő alkotások

Terbe Rita DLA: Térjátékok- térbeli gondolkodásfejlesztés, épített környezeti nevelés gyerekeknek

Biatorbágyi Értéktár Bizottság (Tótpál Judit): Fedezzük fel Biatorbágyot!

kultúrAktív Egyesület: Tiéd a város - városfelfedező könyvsorozat

kultúrAktív Egyesület: Guba Anna, Pataky Gabriella és Tóth Eszter: Épített környezeti nevelés az

óvodában című könyve

kultúrAktív Egyesület: Urbanity, társasjáték

Hello Wood: Demo Wood készségfejlesztő design gyerekprogram

Bartók Vizuális Műhely: Czirják Ágnes, Paál Zsófia, Kern Orsolya, Skaliczki Judit: Kupola Projekt

Premontrei Szent Norbert Gimnázium. Egyházzenei Szakgimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Iskolaközpont: Képzeletbeli lény lakóhelye.

MOME Budapest School P10:  Bényei Judit, Lipóczki Ákos, Ruttkay Zsófia, Szentandrási Dóra: Fibonacci City

A kiállítás és a szakmai esemény kurátora: Somogyi Krisztina
Munkatársa: Fürdős Zsanett
Grafikus: Czakó Zsolt
Catering: Góg Angéla designer, stylist


Utolsó módosítás: 2020.03.04 08:56

Galériák


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2024 Magyar Építőművészek Szövetsége